Aanbevolen : Autosloperij - Wij kopen auto's
 Vliegtuiglaan Gent Takeldienst  thumbnail

Vliegtuiglaan Gent Takeldienst

Published Feb 13, 22
6 min read

Takeldienst Ieper

Sta je met pech langs de baan? Contacteer dan  Takeldienst Oost-Vlaanderen

In die beheerraad zetelen een voorzitter, drie vicevoorzitters, een secretaris-generaal en een penningmeester. Iedere vicevoorzitter is verantwoordelijk voor een welbepaalde sector, hetzij de personenwagenverhuring op lange termijn, de personenwagenverhuring op korte termijn en de verhuring op korte- en langetermijn van bedrijfsvoertuigen. Verdere professionalisering De BBVV tracht het beroep professioneler te maken en een echte meerwaarde te betekenen voor zijn leden.

De keuze valt op Jacques Mollet, die zich van bij de start concentreert op het energieker maken van de organisatie. Het is de start van een periode waarin de BBVV zijn eerste werkgroepen opricht, jaarlijks een rapport uitbrengt en ook zijn Federauto Magazine - Januari / Februari 2011 intrek neemt in zijn eigen kantoren.

Een naamgeving die vanuit communicatiestandpunt en voor de optimale belangenverdediging van de sector een belangrijke stap is. Renta vandaag Vandaag vertegenwoordigt Renta het overgrote deel van de Belgische verhuurmarkt. Bovendien hebben sinds 2009 ook de zelfstandige verhuurders hun plaats gevonden in een werkgroep, die speciaal voor hun noden werd opgericht en luistert naar de naam KMO Kortetermijnverhuring.

Renta houdt zich trouwens ook steeds meer actief bezig met mobiliteit en milieu. Twee begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met het autogebruik van de 21ste eeuw. De komst van milieuvriendelijkere auto’s wordt trouwens eveneens gestimuleerd door het economisch klimaat waarin we de laatste jaren leven. Bedrijven worden daardoor kostenbewuster en ook milieubewuster, want milieuvriendelijkere wagens worden tot op heden nog altijd bevoordeeld door de fiscus.

Een belangrijk onderdeel van die evolutie was weggelegd voor de gespecialiseerde platformen binnen Renta. In 2005 werd Reparatie, Onderhoud en Banden boven de doopvont gehouden. Een project dat in de sector beter bekend staat onder de afkorting ROB. ROB en Renta Elektronische Facturatie, dat in de autobranche bekend staat als REI, zijn platformen bestemd voor de automotive business, die ondertussen volledig op kruissnelheid zijn gekomen.

Het dagelijks beheer kende sinds 2005 nauwelijks onderbrekingen. Zowel ROB als REI waren voor 99,999 % van de tijd in de lucht en zijn 365/365 en 24/24 beschikbaar (tarieven takeldienst na ongeval). Een unieke score, die alleen maar indrukwekkender wordt als u weet dat sinds 2005 meer dan 700. 000 verschillende voertuigen de revue passeerden en dat in 2010 voor de 290.

24/7 Beschikbaar

200.000 goedkeuringen werden verwerkt. Dit is een gemiddelde van 3. 250 goedkeuringen per dag, waarbij elke goedkeuring gemiddeld bestaat uit 2,5 activiteiten. Toch moet het platform aangepast worden aan de nieuwe IT-realiteit. Vandaar dat aan de hand van een studie door Deloitte IT-consultants een strijdplan werd opgesteld, dat in de komende jaren gecoördineerd stap voor stap afgewerkt zal worden.

Dit grote succes had onder meer te maken met het feit dat de constructeurs intens meewerkten om de 100 % digitale facturatie waar te maken. De bandencentrales zijn begin 2010 eveneens overgaan op de volledig digitale facturatie. Een stap die onmogelijk zou zijn geweest zonder de welwillende medewerking van de bandengroeperingen.

Uitzonderingen die evenwel uit ecologisch, maar ook uit financieel oogpunt een opvallende meerkost voor de sector betekenen. Samen sterk Het is duidelijk dat Renta als sectorvertegenwoordiger gedurende de laatste 10 jaar een steeds prominentere rol is gaan spelen. De organisatie vormt een vertrouwde gesprekspartner voor de overheid en heeft ook in de automobielwereld een vaste plaats verworven.

Omdat de kwaliteit van de dienstverlening de grote troef is, doen verhuurders op lange termijn als D’Ieteren Lease een beroep op de diensten van Macadam - tarieven takeldienst na ongeval. Zo luidt immers de naam van het bedrijf opgericht door de jeugdige CEO, een onbetwistbare visionair van de ongelooflijke expansie in de sector van de autoverhuur.

000 naar 185. 000 Arvid © In de loop der jaren rijft Macadam nieuwe klanten bin- nen, dankzij de perfect werkende mond-tot-mondreclame. In 1996 contacteert Toyota België Jean Thomas, die moet instaan voor het beheer en vervoer van zijn demonstratiewagens. In 1998 is het de beurt aan Fiat Auto Belgio, die Macadam belast met de onderaanneming van zijn vloot testwagens.

Zegt Jean Thomas: “Veel wagens kwamen terug in een droevige staat. Niet alleen van het koetswerk, maar ook van de zetels met scheuren en schade door sigarettenpeuken. In die tijd kochten de Oost, Europese landen die auto’s zo. Maar later stelden zij alsmaar strengere eisen aangaande kwaliteit. En de leasebedrijven deden een beroep op ons voor de controle en inspectie van hun voertuigen die uit hun verhuur kwamen.

Takeldienst-herzele

Maar als je de grote baas vraagt hoe hij de toekomst van zijn sector ziet, zegt hij onomwonden: “In ons specifiek logistiek vakgebied is de nood aan de behande- ling van voertuigen die einde contract zijn meer en meer gevraagd door de beheerders van grote vloten, maar ook door de verhuurders.

Een business die nog een mooie toekomst voor zich heeft. In het echte vervoer echter is de winstmarge ineengeschrompeld. Een kleine ramp en een toekomst die heel somber blijkt te zijn. Maar gelet op de mobiliteitsproblemen en de onmisbare bijbehorende logistiek zullen de noden blijven groeien. Vandaar ook het belang van die dubbele mogelijkheden in de sectoren.

Meer dan 1. 000 leden in Vlaanderen schreven zich in en tekenden ook present. De infoavonden bestonden telkens uit twee hoofdluiken, namelijk een toelichting over de nieuwe BIV–wetgeving die in voege zal treden vanaf 1 januari 2012, en anderzijds een toelichting over een aantal nieuwe reglementeringen en diensten die de keuringsinstanties in detail toelichtten.

De aanpassing van de BIV past volledig binnen het beleidskader van de Vlaamse overheid die een vergroening wenst door te voeren van de autofiscaliteit op basis van de milieuprestaties van de nieuw ingeschreven wagens. Vlaanderen dient deze weg in te slaan onder druk van Europa. In het Europese Energieen Klimaatpact en volgens het Kyoto-protocol werd er immers een eenzijdige verplichting opgelegd aan de lidstaten om tegen 2020 de broeikasuitstoot met 20 % te verlagen.

Zo wil men de consument aanzetten om binnen ieder segment van de markt tot een milieu- en klimaatsbewuste keuze te komen. Het zal dan ook niet langer de fiscale PK zijn die doorslaggevend is over de berekening, dan wel de CO2-uitstoot en de Euronorm, waarbij op die manier dan ook rekening zal worden gehouden met onder meer uitstoot van NOx en fijn stof.

De nieuwe maatregel treedt in voege op 1 januari 2012, maar voorziet onder meer op vraag van ­FEDERAUTO in een gefaseerde overgangsperiode van 3 jaar. Let wel, deze gefaseerde overgang is niet van toepassing op bedrijfswagens. Tweedehandswagens in het systeem opgenomen. Zo zullen, ook weer op vraag van ­FEDERAUTO, de tweedehandswagens een leeftijdscorrectie meekrijgen wat de berekening van de BIV betreft - Takeldienst Ronse.

Tarieven Takeldienst Na Ongeval

De nieuwe BIV zal zich in de eerste plaats beroepen op gegevens die Europees gekend en aanvaard zijn, en data die beschikbaar zijn bij de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Het kabinet benadrukte daarenboven dat de maatregel niet de diesel bevoordeelt, dat het geen asociale maatregel betreft (omdat deze zowel van toepassing is op kleine, grote, dure als goedkopere wagens) en dat de nieuwe maatregel budgetneutraal is.

Latest Posts

Wanneer Best Auto Verkopen

Published Nov 28, 23
6 min read

Takeldienst Walter Zaventem Zaventem

Published Nov 28, 23
5 min read